Client: Organisation & samhälle, Svensk Företagsekonomisk förening

Assignment: Full website, web magazine; Interaction design, front-end, graphic design and content managing